Στις μέρες μας η χρήση κρυπτονομισμάτων έχει αυξηθεί ιδιαίτερα η χρήση των κρυπτονομισμάτων. Επειδή όμως η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη στη χρήση της ενέχει και αρκετούς κινδύνους επομένως υπάρχουν αρκετές απάτες που έχουν οδηγήσει τους χρήστες σε απώλειες σημαντικών χρηματικών ποσών.

Που μπορεί να βοηθήσει η διερεύνηση στο Blockchain;

Η διερεύνηση στο Blockchain μπορεί να βοηθήσει σε:

  • Εξιχνίαση εγκληματικών κυκλωμάτων
  • Κλοπές κρυπτονομισμάτων
  • Απάτες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα
  • Απάτες που σχετίζονται με συστήματα MLM (πολυεπίπεδου marketing) ή Ponzi
  • Κλοπές NFT
  • Απάτες Forex

Τι είναι η εγκληματολογία και η ανίχνευση περιουσιακών στοιχείων κρυπτονομισμάτων;

Η εγκληματολογία κρυπτονομισμάτων και η ανίχνευση περιουσιακών στοιχείων στο Blockchain είναι μέθοδοι διερεύνησης για την παρακολούθηση οικονομικών συναλλαγών στο που γίνονται με τη χρήση κρυπτονομισμάτων. Χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των δραστών και τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με οποιοδήποτε Blockchain.

Η ανίχνευση του Bitcoin και των κρυπτονομισμάτων είναι μέρος της διαδικασίας έρευνας και ανάκτησης για θύματα διαδικτυακής απάτης, κλοπής ψηφιακών νομισμάτων ή NFT, πειρατείας και εκβιασμών. Αυτές οι έρευνες υποστηρίζουν την επίλυση διαφορών και την οικονομική αποκατάσταση μέσω αστικών αγωγών, ποινικών διώξεων και ρυθμιστικών ενεργειών επιβολής.

Στο εργαστήριο μας διεξάγουμε εγκληματολογικές έρευνες κρυπτονομισμάτων για δικηγορικά γραφεία, επενδυτές, χρηματιστήρια, ρυθμιστικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου. Κάθε έρευνα διευθύνεται από έναν Cryptocurrency Tracing Certified Examiner (CTCE) ή/και έναν Certified Fraud Examiner (CFE).

Πώς μπορεί να εντοπιστoύν οι συναλλαγές και τα ποσά στο Blockchain του Bitcoin και σε άλλα κρυπτονομίσματα;

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι τα κρυπτονομίσματα είναι εντελώς ανώνυμα. Οι συναλλαγές για το Bitcoin και άλλα εικονικά νομίσματα αναφέρονται δημόσια σε διαδικτυακά λογιστικά βιβλία blockchain που προσδιορίζουν τους χρήστες αποκλειστικά από τη διεύθυνση κρυπτονομισμάτων τους – μια μεγάλη σειρά από γράμματα και αριθμούς – χωρίς ονόματα, τοποθεσίες ή άλλα στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης.

Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου, οι ρυθμιστικές αρχές και οι οικονομικοί ερευνητές έχουν αναπτύξει καινοτόμες μεθόδους για να διαπεράσουν αυτό το πέπλο ανωνυμίας. Τα εργαλεία ευφυΐας blockchain και οι τεχνικές διερεύνησης, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης όπως Common Spend Analysis και Address Reuse Analysis, μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπό ορισμένες προϋποθέσεις για την άρση της ανωνυμίας των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων. Ως απάντηση στον αυξημένο έλεγχο και παρακολούθηση, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου έχουν τελειοποιήσει τις μεθόδους ξεπλύματος χρήματος, όπως το layering, και έχουν υιοθετήσει νέες τεχνολογίες ενίσχυσης της ανωνυμίας τους.

Πληροφορίες από πηγές του εξωτερικού μπορούν να αναζητηθούν από τις αρχές επιβολής του νόμου μέσω των ξένων ομολόγων τους με δικαστικές επιστολές.

 Όλες οι συσχετισμένες διευθύνσεις— και τυχόν τραπεζικοί λογαριασμοί που προσδιορίζονται με κλήτευση — μπορούν να συμπεριληφθούν σε δικαστικές αποφάσεις για κατάσχεση, δήμευση ή κατάσχεση.

Τι είδους πληροφορίες μπορούν να εντοπιστούν;

Οι διπλοί στόχοι της εγκληματολογίας κρυπτονομισμάτων και της ανίχνευσης περιουσιακών στοιχείων — εντοπισμός του δράστη και εύρεση των κεφαλαίων του — επιδιώκονται μέσω πολλών τομέων ανάλυσης και εύρεσης στοιχείων:

Atribution Data: Τα εργαλεία ευφυΐας Blockchain συλλέγουν και αναλύουν πληροφορίες απόδοσης ιδιοκτησίας για χιλιάδες οντότητες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άρση της ανωνυμίας διευθύνσεων blockchain για την αναγνώριση εγκληματιών και υποκειμένων έρευνας. Αυτά τα συστήματα σπάνια παρέχουν πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης (PII) για μεμονωμένους ιδιοκτήτες συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων κρυπτονομισμάτων, αλλά μπορεί να προσδιορίζουν γνωστές ενώσεις με εγκληματικές ομάδες ή προγράμματα απάτης, καθώς και συναλλαγές με άλλες σχετικές οντότητες, όπως ανταλλαγές και ράμπες fiat όπου προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες μετατρέπονται σε μετρητά.

Χαρτογράφηση συναλλαγών: Τα δεδομένα συναλλαγών μετατρέπονται σε οπτικούς χάρτες και διαγράμματα ροής, που δείχνουν τις αλληλεπιδράσεις του υποκειμένου με γνωστά χρηματιστήρια και άλλες οντότητες, ανιχνεύοντας οικονομικές μεταφορές στα τελικά σημεία τους. Η οπτική χαρτογράφηση καθιστά πολύ πιο εύκολη την αναγνώριση μοτίβων. Οι ειδικοί ερευνητές χρησιμοποιούν ισχυρά εργαλεία που αυτοματοποιούν τη χαρτογράφηση και τη συλλογή στοιχείων. Αυτή η προσέγγιση είναι πιο αποτελεσματική από τις μηχανές αναζήτησης blockchain ή τους εξερευνητές ανοιχτού κώδικα που απαιτούν μη αυτόματο έλεγχο των εγγραφών του καθολικού.

Cluster Analysis: Το σύμπλεγμα είναι μια ομάδα διευθύνσεων κρυπτονομισμάτων που ελέγχονται από το ίδιο άτομο ή οντότητα. Η επέκταση της εστίασης μιας έρευνας από μια διεύθυνση σε ένα μεγαλύτερο σύμπλεγμα μπορεί να αυξήσει δραματικά τον όγκο των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων για την άρση ανωνυμίας και την ανίχνευση περιουσιακών στοιχείων.

Στόχοι κλήτευσης: Τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, οι εταιρείες αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) και πάροχοι υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων που συμμορφώνονται με τους κανονισμούς Know Your Customer (KYC) και Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) συνήθως απαιτούν επαλήθευση της ταυτότητας πελατών για νέους λογαριασμούς. Αυτό τα καθιστά έναν εξαιρετικά πολύτιμο πόρο για την άρση της ανωνυμίας των υποκειμένων που έχουν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες τους για να αγοράσουν, να ανταλλάξουν, να διατηρήσουν ή να εξαργυρώσουν κρυπτονομίσματα. Τα προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης για τους εγγεγραμμένους κατόχους διευθύνσεων και πορτοφολιών – καθώς και τα τραπεζικά τους στοιχεία – μπορεί να ληφθούν μέσω πολιτικών κλητεύσεων ή ποινικών εντολών.

Τρέχουσα/Ιστορική αξία: Οι διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων με σημαντική αξία είναι κρίσιμοι δείκτες για την οικονομική ανάκαμψη. Ενδέχεται να είναι κατάλληλοι στόχοι για εντάλματα κατάσχεσης από ποινικούς εισαγγελείς ή για γαρνίρισμα κατά την εκτέλεση της πολιτικής δικαστικής απόφασης.IP Addresses: Κάποιες φορές είναι δυνατόν να εντοπιστεί ακόμα και το IP σύνδεσης του υποκειμένου προς εξέταση εφόσον κάνει χρήση

Για να κατανοήσετε ακόμη καλύτερα τα κρυπτονομίσματα, δείτε και αυτό το άρθρο.