Πιστοποιημένη Καταστροφή Σκληρού Δίσκου με σωστές διαδικασίες

Μια απο τις βασικές διαδικασίες που πρέπει να αναλάβει το IT Department ενός οργανισμού είναι η καταστροφή σκληρών δίσκων.

Δυστυχώς πάρα πολλοί οργανισμοί δεν έχουν θέσει διαδικασίες για την καταστροφή δεδομένων και πετάνε αρκετές ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν μέσα δεδομένα, στους κάδους ανακύκλωσης.

Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα καθώς μπορεί να διαρρεύσουν τα δεδομενα σας.

Πολλές φορές παραλάβαμε σκληρούς δίσκους από εταιρείες ανακύκλωσης και βρήκαμε ότι οι σκληροί δίσκοι δεν ήταν κατεστραμμένοι με το σωστό τρόπο και καταφέραμε και κάναμε ανάκτηση αρχείων και μάλιστα τα οποία περιείχαν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Διαδικασίες για την καταστροφή σκληρού δίσκου στην Tictac

Στην Tictac αναλαμβάνουμε την ασφαλή καταστροφή σκληρού δίσκου στον οργανισμού σας.

Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούμε είναι έτσι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο που να εγγυώνται την σωστή καταστροφή των δεδομένων.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την καταστροφή των δεδομένων και τις διαδικασίες που εφαρμόζουμε εδώ.

Συμβατότητα Καταστροφής Δεδομένων με διεθνή πρότυπα για Data Destruction & Data Erasure

Στην Tictac Data Recovery διαθέτουμε τον εξοπλισμό για να γίνει ασφαλής διαγραφή και καταστροφή δεδομένων σύμφωνα με τα παρακάτω διεθνή πρότυπα καταστροφής:

 • CESG degaussing standard
 • SEAP 8500 Standards
 • BSI Standards
 • NATO Standards
 • NIST 800-88 Clear/Purge Method I, NIST 800-88 Clear/Purge Method II
 • NIST 800-88 Clear/Purge Method I+II
 • HMG Infosec Standard 5 Lower Standard
 • HMG Infosec Standard 5 High Standard
 • Peter Gutmann’s algorithm
 • DoD 5220 22-M, Bruce Schneier’s algorithm,
 • Navy Staff Office Puplication (NAVSO P-5239) for RLL
 • The National Computer Security Center (NCSC-TG-025)
 • Air Force System Security Instruction 5020, US Army AR380-19
 • VSITR-Standard/BSI-Method
 • OPNAVIST 5239.1A
 • NSA, DoD 5220 22-M ECE
 • DoD 5220 22-M for FEPROM
 • NAVSO P-5239-26 (TOP SECRET) for FEPROM
 • NAVSO P-5239-26 (SECRET or CONFIDENTIAL) for FEPROM