Εχεμύθεια & Ασφάλεια

Εχεμύθεια & Ασφάλεια Κατα την διαδικασία της ανάκτησης δεδομένων στα εργαστήρια μας, διαχειριζόμαστε συχνά ευαίσθητα απόρρητα αρχεία μεγάλων εταιριών καθώς και πολύ προσωπικά δεδομένα πελατών. Είναι προφανές οτι κατα τη διαδικασία αυτή η TicTac Laboratories οφείλει να τηρήσει απόλυτη ασφάλεια και εχεμύθεια ώς προς τα δεδομένα που ανακτά. Πιστοποιήσεις με ISO27001 & ISO9001 ISO/IEC 27001…